Elektriker

Vi har säkerheten i fokus

Fel på elektriciteten är en av de vanligaste orsakerna till olyckor och bränder i svenska hem. Bristfälliga elinstallationer kan vara mycket farliga, därför rekommenderar vi att ni hör av er till oss då ni vill ha hjälp.

Att elsäkra hemmet ordentligt är mycket viktigt för de boendes säkerhet och trygghet. Lekmän bör inte ge sig på krångliga och riskabla installationer. Hör av dig till oss om du har några frågor om elsäkerheten i ditt hem.

Det är alltid den boende som har ansvaret för elsäkerheten i hemmet. Detta ansvar innefattar alla produkter som är eldrivna, från sänglampan till torktumlaren. Äger du huset är du dessutom ansvarig för alla fasta elinstallationer.

Låt en elektriker besiktiga hemmet

Är du på väg att flytta in i ett nytt hem? Då uppmanar vi dig att kontakta en elektriker med de rätta fackkunskaperna som besiktigar boendet. Våra kompetenta elektriker i Bromma hjälper dig självklart med det. Vi kan upptäcka om det finns potentiellt farliga elfel och andra tveksamheter.

Vi rekommenderar dessutom att du låter oss installera en jordfelsbrytare om du inte redan har det. En jordfelsbrytare är en bra försäkring mot farliga elolyckor och bör finnas i alla hem.

Se även till att barnsäkra ditt hem – ett måste för alla barnfamiljer. Petskydda samtliga eluttag och se till att det inte ligger några lösa sladdar i hörnen. Dra ut eluttag till brödrostar och annat när de inte används. Viktigt är också att alltid ha glödlampa i armaturer så att barnen inte kan få in fingrarna i misstag i den strömförande sockeln.

Behörigt folk bör göra elinstallationer

Alla elarbeten ska alltid utföras av en elbehörig och auktoriserad yrkesman. Att arbeta med elinstallationer som man inte är behörig för är direkt farligt och faktiskt också olagligt. Kontakta oss istället – vi hjälper dig med service och installation av el.

Vi rekommenderar alla våra kunder att låta en auktoriserad elektriker göra de elarbeten som behövs i ditt hus. Hållbarheten blir bättre, säkerheten blir större och du kommer att slippa mycket problem med försäkringsbolagen om en olycka skulle vara framme.

Bor du i ett äldre hus är det av särskild vikt att du anlitar en kompetent och certifierad yrkesman. Det är alltid svårt att veta hur väl utförda tidigare ägares elinstallationer är, och det är alltid bra att låta en elektriker göra en ordentligt elbesiktning redan vid den ordinarie husesynen. Man kan aldrig vara nog försiktig, det finns många exempel på olyckor och bränder som orsakats av farliga elinstallationer.

Byt ut ojordade uttag

I gamla hus kan det i många fall finnas gamla ojordade uttag som behöver bytas ut. En professionell yrkesman bör anlitas för dessa jobb, särskilt viktigt är det i utrymmen som kök, tvättstuga och badrum.

Har du fler frågor eller behöver hjälp med elinstallationen i ditt hem? Hör av dig till oss, vi kommer att göra vårt yttersta för att hjälpa dig.

Elektrikern som kan hjälpa dig att förverkliga din vision!